Welkom op onze website
WWW.STANTONIUSABTGILDE.NL
hier vind u alle informatie over de Gilde uit Escharen.
Historie, Leden, Agenda, Foto's en veel meer.
Wij wensen u veel kijk en lees plazier.
Koning 2016  Gerard Cuppen
Jeroen Cuppen pakt titel burgerkoning
Gerard Cuppen nieuwe gildekoning
Escharen
19-6-2016 om 21:13 Door Segio Boutkan van Arenalokaal.nl

ESCHAREN - Het St. Antonius Abt gilde uit Escharen hield op zaterdag 18 juni het jaarlijkse koningsschieten.
Gerard Cuppen sleepte de felbegeerde titel van gildekoning in de wacht en Jeroen Cuppen schoot zichzelf tot
burgerkoning.

De dag begon met een optocht vanuit het kerkplein naar de begraafplaats. Hier werden de overleden gildebroeders
en -zusters herdacht. Vervolgens ging de optocht verder naar het gildeterrein aan de Beerschemaasweg. De avond
werd officieel geopend door een welkomstwoord van de voorzitter van het gilde en de burgemeester. Op dat
moment werd ook gevraagd aan de huidige koningen (Theo Nabuurs en Hessel van Boxtel) om hun koningsbreuk
weer ter beschikking te stellen voor het koningsschieten.

Daarna werden de eerste schoten gelost door de burgemeester, de keizer en de huidige koning. Hierna kon de
strijd om het koningschap beginnen. Bij de burgers kwam als eerste de vogel naar beneden. Dit was een
spannende strijd aangezien de vogel echt in delen naar beneden kwam. Jeroen Cuppen was de gelukkige om het
laatste stukje van de vogel naar beneden te schieten in maar liefst 66 schoten.

Enige tijd later viel ook de vogel van het St. Antonius Abt-gilde naar beneden. De vogel kwam in zijn geheel naar
beneden, daardoor was hier de spanning van korte duur. Gerard Cuppen was de gelukkige met 220 schoten.
Vervolgens werden de nieuwe koningen gehuldigd en overvendeld. Na afloop werd er nog wat gedronken en kon
men terugkijken op een geslaagde dag.
Gemeentekoning weer uit Escharen.

Zaterdag 14 mei om16.00 uur verzamelde de 3 gilden van de gemeente Grave zich weer voor het jaarlijkse
Gemeentekoningschieten. Dit jaar was het schuttersgilde St. Jan uit Gassel aan de beurt als gastheer. Na een
toch door Gassel werden de gildebroeders en gildezusters verwelkomd door de voorzitter van het gilde van Gassel.
Namens de gemeente was loco burgemeester Anja Henisch naar Gassel gekomen. In haar woordje memoreerde zij
de sterkte van het kerkdorp Gassel. Zelfs de koning bracht een bezoek aan Gassel. Ook het gilde kan terugzien op
een ononderbroken bestaan van 450 jaar. Alle schutters wenste ze veel succes toe en moge de beste winnen. Uit
Grave hadden zich 20 schutters bij de schietboom gemeld. Voor Escharen namen 14 schutters deel aan de
wedstrijd en Gassel verscheen met 13 schutters. Elk gilde had zijn eigen koningsvogel en deze moest zo snel
mogelijk naar beneden geschoten worden. Voordat er begonnen kon worden werd eerst aan de oud-koning Johan
Lourensen gevraagd om zijn koningsschild aan de schutsboom te hangen en op die manier het koningschap weer
ter beschikking te stellen. Ook voor het publiek was er de mogelijkheid om op een vogel te schieten en zo
publiekskoning te worden. Na de openingsschoten werd er fel gestreden om de vogel te verschalken. Het waren dit
jaar taaie vogels en er zat weinig beweging in de vogels. Het dreigde op dat moment te gaan regenen en nog
steeds was er geen vogel naar beneden. Als eerste was het de publieksvogel die na 75 schoten het loodje legde.
Arnoud Jaspers uit Gassel loste het laatste schot en werd de nieuwe publiekskoning. De andere vogels lieten nog
even op zich wachten. Het gilde van Escharen was de eerste die een gemeentevogel naar beneden schoot. Na
enige tijd volgde ook de vogel van Gassel en die van Grave. Belangrijk was nu welk gilde de minste schoten nodig
had om de vogel naar beneden te halen. Na telling beek dat Escharen 158 schoten had gelost, Gassel 164 en
Grave 225. De gemeentekoning komt dus uit Escharen. Henk Cuppen was de losser van het laatste schot bij
Escharen dus hij is de nieuwe gemeentekoning. Loco Burgemeester Henisch hing na afloop van de wedstrijden de
nieuwe gemeentekoning Henk Cuppen het gemeentekoningschild om. De nieuwe koning werd overvendeld en
ontving de vendelgroet. Hierna werd een toost uitgebracht op de nieuwe gemeentekoning. Na het officiƫle gedeelte
was er nog een gezellig samenzijn van de gildebroeders en gildezusters van de 3 gilden.